Klimatsystem

Klimatsystemet är det system som värmer och/eller kyler din bostad. Det sker oftast genom radiatorer, slingor i golvet eller fläktkonvektorer.