Radiatorsystem

Fastighetens uppvärmningssytem. Radiatorsystemet innehåller vattenledningar där varmvatten cirkulerar i ett slutet system.