Radiatorsystem

Radiatorsystem är fastighetens uppvärmningssytem. Radiatorsystemet innehåller vattenledningar där varmvatten cirkulerar i ett slutet system.