Effektvakt

Effektvakten ser till att det inte används mer effekt av produkten än vad huvudsäkringen klarar av.