Fjärrkyla

Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler men också för att kyla industriprocesser. Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras sedan i rör till kunderna.