Dubbelmantlad tank

Dubbelmantlad tank är en beredare med tappvatten som är omsluten av ett yttre pannvatten-kärl. Förutom att värmepumpen värmer pannvattnet som går till husets radiatorer/element värmer då även pannvattnet i det yttre kärlet tappvarmvattnet i det inre kärlet.