Frånluftsdon

Frånluftsdon är ventiler som ser till att luft ventileras ut från en bostad, så kallad frånluft. Ofta är det en frånluftsfläkt som suger ut luften från kök och våtutrymmen.

På samma sätt som frånluft ventileras ut, kommer tilluft in i bostaden via ventiler, som ofta är placerade i fönster och ytterväggar.

CTC har ventilationslösningar som fungerar i hus med frånluftsvärme, exempelvis CTC EcoVent i360F.