Strömkännare

En strömkännare monteras i elcentralen för att begränsa så att effektuttaget inte blir högre än säkringarna som är monterade. Strömkännaren monteras en för varje fas.