Element

Används för att värma upp luften i en bostad/fastighet. Ordet används ofta synonymt med radiator.