Givare

Givare är viktiga för att värmepumpar, och värmesystem, ska fungera på ett bra sätt.

De kan mäta en rad olika saker, bland annat temperatur, fukt, tryck samt flöden, vilket bidrar till att förbättra inomhusklimat och värmepumpens prestanda.

En vanlig typ av givare är temperaturgivare som ger värmepumpens styrenhet information om temperatur, både inne i huset och utomhus.