Givare

En givare är en typ av sensor/avkännare. Temperaturgivare är ett exempel på en givare som känner av temperaturen i luften.