Sjövärme

Sjövärme är ett alternativ till bergvärme och jordvärme som inte är lika vanligt. Men processen fungerar på samma sätt. 

För att komma åt denna energiresurs placeras en 200–500 meter lång vätskefylld kollektorslang i mark eller sjö. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan passerar genom värmepumpen där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system, därefter fördelas värmen till husets värmesystem.