Fläkt

Fläkten används för att föra den värmeenergi som finns i luften till förångarens ytor.