Kurvlutning

Kurvlutning, även kallad värmekurva, är en viktig del av värmepumpens styrning. Det är värmekurvan som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt.