Kurvlutning

Värdet på lutningen som ställs in är framledningstemperaturen då utomhustemperaturen är –15 °C