Ackumulatortank

Ackumulatortankar används i vissa installationer för att skapa en jämnare drift för värmepumpar. De benämns även som arbetstank och bufferttank. Volymen kan variera från ca 40liter till 500liter.