Framledning

Framledning är den rörledning i vilken det uppvärmda vattnet transporteras från värmepumpen ut till husets värmesystem, det vill säga till golvvärme eller radiatorer.

Temperaturen på det uppvärmda vattnet – framledningstemperaturen – beror ofta på årstid. Under årets varma månader kan framledningstemperaturen vara 20 grader medan det en kall vinterdag kan behövas 60 grader.