Effekt

Effekt beskriver hur mycket energi som ett visst föremål förbrukar, eller producerar, under en viss tid. Ett vanligt sätt att mäta effekt är att mäta hur många watt (W) som förbrukas per timme (h). Måttet blir då wattimmar (Wh). Eftersom det oftast handlar om många watt så pratar man vanligen om kilowattimmar (kWh), alltså wattimmar i tusental.

Som exempel brukar man räkna att en generell energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh på ett år om den värms med direktverkande el. Alternativa uppvärmningskällor kan leda till att det används så lite som som 5.000 kWh/år.