Borrhål

Borrhål krävs vid installation av bergvärmepump. I borrhålet som är ca 15 cm i diameter monteras en kollektorslang som fungerar som värmeväxlare. I kollektorslangen cirkulerar en köldbärarvätska (brinevätska), som oftast är en blandning av bioetanol och vatten. En bergvärmeanläggning hämtar sin energi från solenergi, som passivt lagras i mark, berg och grundvatten. Grundvatten kan ofta hittas på ett djup av tio meter men för att få energi till en hel villa krävs betydligt djupare borrhål än så, oftast 90 till 200 meter.