Brinepump

Cirkulationspump som pumpar runt brinevätskan i kollektorslangen.