U-värde

U-värdet anger hur bra en byggnadsdel isolerar, exempelvis vägg eller fönster. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.