Solfångare

Solfångaren används för att fånga solstrålarna som i sin tur omvandlas till värme. Används i huvudsak till tappvarmvatten och pooler.