Solfångare

Solfångare används för att fånga solstrålarna som i sin tur omvandlas till värme.

Det är lätt att blanda ihop solceller med solfångare. De kan se ganska lika ut, men bygger på väldigt olika teknik och har också olika användningsområden.

En solfångare omvandlar solenergin till värme – solvärme, som i huvudsak används till tappvarmvatten och pooler.

Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel, vilken i första hand nyttjas av hushållet på samma sätt som el från det vanliga elnätet används.