Värmefaktor

COP (Coefficient of Performance), är ett mått på hur effektiv en värmepump är och på svenska kallas COP ofta för värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet jämför hur mycket värme som värmepumpen ger i förhållande till den energi den förbrukar. 

Om en värmepump exempelvis har ett COP-värde på 5,2 betyder det att den producerar 5,2 gånger mer värmeenergi än den förbrukar i elektricitet.

COP-värdet mäts oftast under standardiserade förhållanden för olika typer av värmepumpar. Här är de vanligaste mätvillkoren för olika värmepumpar:

  • Luft-luftvärmepumpar: Vid +20°C inomhus och +7°C utomhus.
  • Luft-vattenvärmepumpar: Vid +35°C i framledning och +7°C utomhus.
  • Frånluftsvärmepumpar: Vid +35°C i framledning och +20°C inomhus.
  • Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme): Vid +35°C i framledning och +0°C från kollektorn.

Att förstå COP-värdet är bra för att kunna bedöma värmepumpens effektivitet och hur mycket energi den kan spara. Ju högre COP-värde, desto mer energieffektiv är värmepumpen. Det är därför en faktor att överväga vid val av värmepump för ditt hem eller företag.