Värmefaktor

Värmefaktor, även kallad COP, är ett mått på skillnaden mellan tillförd och avgiven energi.