Högtryckspressostat

Högtryckspressostat är en tryckvakt som larmar om kondenseringstrycket är för högt.