Verkningsgrad

Verkningsgrad, COP (Coefficient of Performance), är ett mått på hur effektiv en värmepump är och på svenska kallas COP ofta för värmefaktor eller verkningsgrad. COP-värdet jämför hur mycket värme som värmepumpen ger i förhållande till den energi den förbrukar. 

Om en värmepump exempelvis har ett COP-värde på 5,2 betyder det att den producerar 5,2 gånger mer värmeenergi än den förbrukar i elektricitet.