Shuntautomatik

Shuntautomatik innebär att styrningen av shuntventilen sker automatiskt. Genom shuntautomatik regleras temperaturen precis som du vill ha den. Det leder till energibesparingar och minskade driftskostnader.