Shuntautomatik

Automatisk styrning av shuntventilen. Styrs av inne- och utomhustemperaturen.