Effektbehov

Din fastighets behov av tillförd energi för uppvärmning. Mäts oftast i kW.