Poolväxlare

Poolväxlare är en värmeväxlare som överför energi till poolen. Att värma sin pool genom att utnyttja överskott från husets värmekälla, är både smart och ekonomiskt. CTC har ett smart system för dig som vill värma din pool.