Kulvert

Kulvert används för att transportera värme och varmvatten mellan värmeanläggningen och din fastighet. Ofta används en färdigisolerad slang/rör.