Vattenburen värme

Vattenburen värme innebär att värmen i huset sprids via vattenrör till element och golvvärme. Värmepumpar arbetar bra ihop med husets vattenburna uppvärmningssystem, det vill säga golvvärme eller radiatorsystem.