Elkassett

En elkassett är en typ av elektrisk värmekälla som ofta består av en behållare, eller kassett, som innehåller ett elektriskt värmeelement. En elkassett används ibland för att få extra effekt i en större värmeanläggning. Det kan liknas vid en elpanna utan varmvattenberedare.