Elkassett

Används ibland som tillsatseffekt i större anläggningar. En elpanna utan varmvattenberedare.