Kondensor

I kondensorn lämnas köldmediets värme till pannans vatten. Köldmediet kyls kraftigt i kondensorn och övergår till vätskeform (kondenserar).