Kondensor

Kondensorn är central i värmepumpen då den ser till att köldmediets värme överförs till pannans vatten. På det sättet blir det varmt i hemmet.

Detta är processen i en värmepump:

  1. En vätska cirkulerar i en kollektorslang. Vätskan tar upp värmen från berg, jord, luft eller vatten.
  2. Via en värmeväxlare, även kallad förångare, möts vätskan med köldmediet som förångas.
  3. Kompressorn ökar trycket på köldmediet och höjer därmed även temperaturen.
  4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värmen till fastigheten.
  5. Trycket på köldmediet kyls ned och processen börjar om igen.