Returtemperatur

Temperaturen på returvattnet i radiatorsystemet till värmepumpen.