Energi

Energi, ofta kallad värmeenergi. Mäts ofta i kWh. Rörelseenergi kan omvandlas till el som används till värme och vatten.