Nivåkärl

Ett kärl placerat bredvid värmepumpen som visar nivån på köldbärarvätskan. Beroende på temperaturen i köldbärarvätskan ändras nivån i kärlet. Kärlet har som uppgift att jämna ut trycket.