Värmebärare

Den varma vätskan, oftast vanligt vatten, som värmepumpen producerar till husets värmesystem.