Varmvattengaranti

En garanti som lämnas på CTC-produkter i tolv år. Gäller vissa produkter och avser läckage i varmvattenvärmeväxlaren.