Köldbärarsida

Köldbärarsidan utgörs av köldbärarslangar ev. borrhål samt förångaren.