DUT, dimensionerad utetemperatur

Beroende på var man bor så skiljer sig den dimensionerade utetemperaturen. En lägre dimensionerad utetemperatur innebär att ett lägre värde ska väljas vid val av värmekurva.

Termen DVUT, dimensionerande utetemperatur vintertid, ersätter det gamla begreppet DUT i Boverkets reviderade byggregler.