DUT, dimensionerad utetemperatur

Beroende på var man bor så skiljer sig den dimensionerade utetemperaturen. En lägre dimensionerad utetemperatur innebär att ett lägre värde ska väljas vid val av värmekurva.