Värmeåtervinning

Återvinning av den utgående ventilationsluften genom en värmeväxlare.