Expansionskärl

Expansionskärlet finns anslutet till systemet för att förhindra att systemet ska gå sönder av volymökningen vid temperaturökningar.