Beräknad årsförbrukning

Beräknad årsförbrukning är antalet kWh som beräknas att förbrukas under året.