Beräknad årsförbrukning

Beräknad årsförbrukning i form av kilowattimmar (kWh) är ett mått på energianvändning. Det handlar om hur mycket el som förbrukas i ditt hem under ett år.

Störst påverkan på din energianvändning har ofta värme, varmvatten och ventilation.

Som exempel brukar man räkna att en generell energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år om den värms med direktverkande el. Alternativa uppvärmningskällor kan leda till att det används så lite som 5000 kWh/år.

En värmepump sänker elförbrukningen jämfört med direktverkande el.