Värmepump - så mycket sparar du

Värmepump - så mycket sparar du

Bättre ekonomi är främsta skälet till att allt fler väljer värmepump. Värmepumpen drar lite el, samtidigt som den ger mycket energi tillbaka. Här ser du ungefärliga priser och kan få hjälp att räkna ut din ungefärliga besparing.

Ungefärliga priser på värmepump

Att det blivit så populärt att värma upp huset och varmvattnet med en värmepump är inte svårt att förstå. Många som bygger nytt väljer att installera värmepump direkt, medan ägare till äldre hus ofta byter ut sin värmekälla till värmepump, eller kompletterar med en. Gemensamt för alla är att man får en enkel och kostnadseffektiv värmelösning.

Att installera värmepumpen innebär en kostnad, men den brukar betala sig inom några år. Dessutom ökar huset i värde när man har en trygg värmelösning.

Om vi räknar på en villa med ett värmebehov på 20 000 kWh/år så ser investeringskostnaden ut ungefär så här:
  • Bergvärme: Cirka 130 000 – 200 000 kronor beroende på borrdjup.
  • Luft/vattenvärmepump: Cirka 150 000 kronor.
  • Jordvärme eller sjövärme: Cirka 130 000 – 180 000 kronor.

Publicerat: 2024-06-25