Kaskadkoppling

Två eller flera värmepumpar och/eller ackumulatortankar som ansluts i samma system.