Besparingskalkyl

Besparingskalkylen baseras på din fastighets energibehov och ger dig en indikation på hur mycket energi du kan spara genom att installera en värmepump.

Att värma din bostad med bergvärme kan ge en besparing på upp till 85 procent på både värme och varmvatten, jämfört med direktverkande el.
Luft/vattenvärmepumpar ger upp till 75 procent lägre kostnader för värme och varmvatten.