Expansionsventil

Expansionsventilen reglerar kontinuerligt överhettningen efter förångaren