Högtemperatursystem

Äldre tvårörsystem är ofta dimensionerade som ett 80/60-system (80°C på framledningen och 60°C på returen vid lägsta utetemperatur).