Radiatorpump

Den cirkulationspump som förser värmessytemet med uppvärmt vatten från värmepumpen