Radiatortermostat

Radiatortermostaten känner av rumstemperaturen med en känselkropp som expanderar eller krymper med temperaturförändringar. På detta sätt regleras radiatorn så att den avger önskad värme.