Watt

Watt är måttenheten för elektrisk effekt och kan beskrivas som takten på strömmen som flödar genom en elkabel. Effekten räknas ut genom att multiplicera spänning (volt) med strömmen (ampere), till exempel 230V x 16A = 3680W.

Ofta använder man även begreppet kilowatt (kW). Kilo betyder tusen, så 1 kilowatt är detsamma som 1000 watt. 

Du har säkert också ofta hört begreppet kilowattimme (kWh.) Det används för att beskriva hur mycket energi något drar, vilket beror både på vilken effekt enheten har, samt hur länge den är påslagen. Energianvändningen beräknas därför som effekten på apparaten (W) gånger tiden som den används i timmar (h), och anges med måttet i wattimmar (Wh) eller kilowattimmar (kWh = 1000 Wh). En glödlampa på 25W förbrukar exempelvis 250Wh under tio timmars tid. 

Enheten Watt har fått sitt namn efter den skotske uppfinnaren James Watt (1736–1819).