Förhöjningssockel

Förhöjningssockeln höjer värmepumpen eller inomhusmodulen från golvet. Syftet kan vara att förbättra luftcirkulation, att skydda mot fukt och smuts eller för att ge en bättre höjd om man vill ändra inställningar eller genomföra underhåll.