Jordvärme – en köpguide. Så här fungerar jordvärme

Jordvärme – en köpguide. Så här fungerar jordvärme

2021-02-03

Har du gott om mark? Vill du ha värme, vatten och kyla till låg kostnad från en förnybar energikälla? Då är jordvärme ditt solklara val.

Här är din kompletta jordvärmeguide 


7 fördelar med jordvärme


1. Värme, varmt vatten – och kyla!
Jordvärme ger värme och varmvatten men du kan också kyla ett rum – något som blir allt mer efterfrågat. Har du pool kan du även värma upp poolvattnet.

2. Det är självförsörjande
Med jordvärme blir du självförsörjande på värme och varmvatten. (Om du skaffar solceller blir du självförsörjande på el samtidigt.)

3. Ingen miljöpåverkan
Jordvärmepumpen använder gratis förnybar energi.

4. Inget underhåll (i princip)
Systemet sköter sig själv. 

5. Ekonomiskt fördelaktigt
Sänker kostnaderna för värme och vatten och ökar värdet på huset. 

6. Koll på allt i en app
I myUplink har du koll på ditt värmesystem. (myUplink är den nya versionen av appen CTC Connect+.) Du får snygga grafer, kan ställa in semesterläge och får larm om något avviker. Äger du flera fastigheter kan du övervaka dem på ett ställe. 

7. Prisvärd installation
Väljer du mellan jordvärme och bergvärme? Jordvärme kan ofta bli något billigare att installera. Dessutom får du göra rotavdrag med 35 procent av totalkostnaden (inklusive värmepump) eftersom det räknas som arbetskostnad.

Läs mer
Robin satsade på bekväm jordvärmeVad är jordvärme? Så fungerar det (rent tekniskt)

Jordvärme kallas även markvärme eller ytjordvärme. Här använder vi begreppet jordvärme.

Jordvärme hämtar lagrad solenergi ur marken med hjälp av en nedgrävd slang i åkern eller trädgården som kallas kollektorslang. Slangen är 4 centimeter i diameter och innehåller vatten och alkohol. Vätskan kallas brinevätska eller kollektorvätska.

Slangen ligger på cirka en meters djup – i norra Sverige något djupare för att hålla rätt temperatur året om.

Vätskan cirkulerar i slangen med hjälp av värmepumpen som står inne i huset. Vätskan får samma temperatur som omgivningen. Så långt under marken är det oftast tre till fyra plusgrader året om, men det kan vara kallare i norra delen av Sverige.

När brinevätskan kommer in i värmepumpen reagerar ett värmekänsligt köldmedie. Köldmediet börjar koka redan vid fem minusgrader. En kompressor pumpar upp ett tryck som hettar upp vattnet i elementen, och tappvatten för tvätt, bad och disk.

Sedan svalnar köldmediet och brinevätskan lämnar pumpen med en temperatur på cirka en plusgrad. Det räcker med en ny uppvärmning på några få grader för att kompressorn återigen ska ge värme. Ju längre slangen är, och ju högre hastighet pumpen pumpar runt brinevätskan med, desto mer effekt går att få ut.

Passar jordvärme mig? Vad krävs för att kunna ha jordvärme?
Det du behöver är tillräckligt mycket mark.  Ju högre förbrukning av värme och varmvatten desto längre slang behövs för att få tillräcklig effekt. (Och desto mer mark krävs.) 

Det optimala är lite fuktig mark, gärna en öppen grönyta eller åkermark. Marken ska inte innehålla mycket rör eller ledningar. Vatten i marken är okej men lägg inte slangen i stillastående vatten som kärr eller mosse. 

Men hur ska jag veta om min mark räcker till? Svar: Det behöver du inte veta. Det räknar CTC:s återförsäljare ut åt dig. Här är bara några allmänna riktlinjer: 

Liten villa: 350 kvadratmeter markyta.
Normalstor villa: 400 kvadratmeter markyta.
Stor villa: 500 till 600 kvadratmeter markyta.
Stor fastighet: Exempelvis 1 500 kvadratmeter lagerlokal behöver 2 000–3 000 kvadratmeter markyta.

CTC:s återförsäljare tar fullt ansvar för att dimensionera jordvärmeanläggningen precis efter dina behov. Värmepumpen har även en inbyggd elpatron som startar upp vid behov som en extra säkerhet.

Obs! Tänk på det här
Sjövärme är samma sak som jordvärme med den skillnaden att slangen läggs ner i vatten och fästs på botten. Tänk på att det måste vara tillräckligt djupt så att vattnet inte bottenfryser. Båtar kan inte ankra i området eftersom det kan förstöra anläggningen.

Installation av jordvärme – steg för steg


Första steget är alltid att kontakta en CTC återförsäljare via ctc.se. Återförsäljaren är din viktigaste kontakt innan, under och efter installationen.

En bra återförsäljare:
• Ansvarar för hela installationen, antingen själv eller med hjälp av underentreprenörer.
• Tar fram en energikalkyl som är unik för din fastighet och ditt behov av värme och vatten.
• Tar hjälp av CTC vid behov.
• Väljer rätt värmpepump och dimensionerar anläggningen rätt.
• Skriver en tydlig offert.
• Installerar systemet på rätt sätt.
• Är rädd om din trädgård och ditt hus.
• Ger dig tillräcklig information.
• Gör en bra överlämning.
• Gör ett återbesök efter en månad.

Hembesök

Först gör återförsäljaren ett hembesök. Han eller hon tittar på marken och husets storlek och isolering. Hur är ditt värme- och vattenbehov idag och hur kommer det att se ut om några år? Hur många kvadratmeter är tomten? Vilka möjligheter finns att utöka den vid behov? Finns det rör eller ledningar i marken? Är marken torr eller stenig?

Resultatet blir en energikalkyl som beräknas med hjälp av ett särskilt program från CTC. 

Kalkylen visar:
• Vilken värmepump och installationslösning som är bäst.
• Årsverkningsgraden – den ska ge dig max energi till lägsta kostnad.
• Uppskattad årsförbrukning.
• Hur stor besparingen blir.
• Hur långa slingor som behövs, uppskattat borrhålsdjup och så vidare.
• Hur snabbt investeringen betalar sig.


Offert på jordvärme

Det här ska du förvänta dig av en bra offert:
Offerten ska innehålla en tydlig energikalkyl med uppskattad årsverkningsgrad som är anpassad efter lokala förutsättningar. Fastna inte på installationskostnaden, det är den totala besparingen över tid, som framgår av energikalkylen, som är viktigast.

Offerten ska ge en tydlig rekommendation om vilken eller vilka värmepumpar som är lämpliga.
Det ska vara tydligt exakt vad som ingår och inte ingår i installationen.

En grävmaskin eller plog lägger ner kollektorslangen och pumpen installeras. Själva installationen brukar ta max en vecka. Ofta behöver inte el och vatten vara avstängt mer än ett par timmar.

Återförsäljaren driftsätter och justerar in systemet. Därefter är det dags att ladda ner CTC-appen där du kan övervaka systemet, justera värmen och ha koll på vattenförbrukningen. Om olyckan mot all förmodan är framme går ett larm och du kan se vad som behöver åtgärdas. 

Blir trädgården förstörd?
Som du kanske anat finns bättre alternativ än jordvärme för dig med en liten, och kanske prisbelönt trädgård. De flesta som väljer jordvärme har stora tomter eller bor på landet och kan lägga slangen i en närliggande åker.

Slangen kan ligga i en S-form över hela trädgården, eller i en cirkel i ytterkant. Din CTC återförsäljare kan skydda trädgården och huset med särskilda mattor vid installationen.

Livslängd och skötsel

Systemet är helt slutet. Slang och vätska har en livslängd på närmare 100 år, men pumpen kan behöva bytas ut efter ett par decennier beroende på hur hårt den körs.

Normalt sett är jordvärmesystemet helt underhållsfritt.

Trygghet och försäkringar
Vi vill att du ska känna dig helt trygg med ditt köp och med CTC.

Det här ingår:
• Tre års produktgaranti på pumpen.
• Tolv års varmvattengaranti på varmvattenväxlaren.
• Sex års gratis trygghetsförsäkring från installationsdagen på hela systemet (5 år för juridisk person). Du kan välja att mot en avgift förlänga trygghetsförsäkringen till 18 år.
• Försäkringen kompletterar hemförsäkringen och tar bort självrisken. Hemförsäkringen ska ha en maskinskadedel.
• Återförsäljaren ska vara certifierad inom VVS.

Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner.

Vad kostar jordvärme?

Slutpriset är en vanlig fråga både till oss på CTC och till våra återförsäljare. Svaret är att det skiljer beroende på var i landet du bor och hur förutsättningarna ser ut på just din tomt. Kontakta en av våra certifierade lokala återförsäljare så hjälper de dig att rekommendera rätt jordvärmepump och kan lämna en offert.

Med en värmepump från CTC kan du spara upp till 85 procent av din uppvärmningskostnad per år.

Inköp och installationskostnaden för jordvärme är ungefär detsamma som för luft/vattenvärme. 


Jordvärme och extremt väder

Är du orolig för vad som ska hända vid en ovanligt kall vinter, extrem nederbörd eller en varm och torr sommar? 

Svar: 
Du kan lita på din jordvärme från CTC förutsatt att den är installerad av en utbildad VVS-installatör – gärna en som är certifierad på CTC:s pumpar. Pumparna är byggda för att klara vårt klimat med varma somrar och kalla vintrar. Vill du ha hängslen och livrem så kan du koppla ihop upp till tio CTC-enheter för att säkra upp.

Styr din värmepump i en app >>