Hur miljövänlig är din värmepump?

Hur miljövänlig är din värmepump?

Sveriges regering har ställt upp som mål att Sveriges ska världens första fossilfria välfärdsland med ett energisystem som är till 100 procent baserat på förnybar energi. Värmepumpar är en viktig del av att uppnå det målet. Extra bra blir det förstås i kombination med solceller. 

Uppvärmning av bostäder och fastigheter i Sverige står för 40 procent av all energi som används i Sverige. Varken svensk industri eller alla våra transporter slukar så mycket energi, som just vår dagliga uppvärmning. 

Väljer du att värma upp villan med en värmepump gör du en stor insats för miljön. Värmepumpar är förnybar energi på samma sätt som vindkraft och solenergi.

Lagrad solenergi från naturen

Grundprincipen bakom en värmepump är att den använder solenergi som finns lagrad överallt omkring oss – i marken, i berget, i vattnet och i luften. Genom att tillföra en liten mängd el till värmepumpen utnyttjas den lagrade solenergin till husets uppvärmning och varmvatten.

En vanlig värmepump kan skapa upp till fem gånger mer energi än den el som tillförs. Jämfört med direktverkande el kan alltså energibesparingen bli upp till 80 procent. Det betyder mycket för både plånboken – och vår miljö.

Med CTC:s snabbkalkyl kan du enkelt räkna ut ungefär hur mycket du kan spara på att byta till värmepump.

Smartare produkter

De moderna värmepumparna är tystgående och intelligenta. När värmebehovet är lägre minskar effekten och de kan dessutom styras via mobilen. Det gör att energiförbrukningen blir ännu mer kontrollerad och lägre.

För den som kopplar solceller till sin värmepump kan husets uppvärmning i många fall skötas utan någon tillförd el. Värmepumpens drift tillgodoses genom solcellerna. Ett helt klimatneutralt sätt att sköta sin uppvärmning.

Svenskarna väljer förnybart

En stor miljöbov när det gäller bostäder och fastigheters uppvärmning är fossila bränslen. Förutom att de förvärrar växthuseffekten genom koldioxidutsläpp försurar de marken och orsakar hälsoproblem hos människor och djur på grund av svaveldioxid och kväveoxider.

Men i samband med att svenskar blivit allt mer intresserade av förnybara energikällor som värmepumpar har framförallt oljepannor fasats ut. År 2017 hade över 1,2 miljoner småhus i Sverige en värmepump.* Oljepannor är snart helt borta från villamarknaden.

Hårda miljökrav för värmepumpar

För den som köper en värmepump och vill vara miljövänlig är det viktigt att ta med i beräkningarna hur pumpen tillverkas. CTC:s värmepumpar tillverkas i Sverige vilket innebär att hårda svenska miljökrav gäller under processen. Något som ytterligare minskar miljöpåverkan.

Vill du göra en insats för miljön?

Kontakta din lokala CTC-partner och boka in ett kostnadsfritt hembesök. Denne kan rekommendera vilken värmepump som lämpar sig just för ditt hus.

Publicerat: 2019-06-28